Admission Open

Online Admission Open : 2022

વિદ્યાર્થી / વાલી મિત્રો નમસ્કાર, નવા શૈક્ષણિક સત્ર - 2022 માં ગણપત વિદ્યાલય, મહેસાણામાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલી મિત્રોને જણાવવાનું કે હાલ ચાલી રહેલી COVID - 19 કોરોનાની મહામારીને કારણે લોક ડાઉનની પરિસ્થિતિમાં આપ શાળામાં પ્રવેશ ફોર્મ ભરવા માટે રૂબરૂ આવી શકો તેમ નથી. જેથી આપની મુશ્કેલી નિવારવા અને આપના બાળકની સુરક્ષાને ધ્યાને રાખી ગણપત વિદ્યાલય , મહેસાણા દ્વારા અહી  નીચે આપેલ  લીંક ઉપર ક્લિક કરી આપેલ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી દેવું . લોક ડાઉન ખુલ્યા બાદ અથવા તો શાળામાંથી ફોન આવે ત્યારે ડોકયુમેન્ટ લઇને શાળામાં રૂબરૂ આવવું.ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી દેવાથી આપનો પ્રવેશ નિશ્ર્વિત થઇ જતો નથી પરંતુ લોક ડાઉન બાદ / શાળામાંથી આપને ફોન કરી જ્યારે બોલાવવામાં આવે ત્યારે ફોર્મ ભર્યા બાદ અને શાળામાં ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવ્યા બાદ જ આપનો પ્રવેશ નિશ્ર્વિત થશે .ઓનલાઇન ફોર્મ ભર્યુ હશે તો પ્રવેશ માટે અગ્રતા આપવામાં આવશે.ફોર્મ ભર્યા બાદ અંતમાં ફરજિયાત ( Submit button ) પર ક્લિક (click) કરવું નહિ તો ફોર્મ જમા ( submit ) થશે નહિ.

લિંક : Click Here

 " ઘરમાં રહો સુરક્ષીત રહો " 

ફોર્મ ભરવામાં કોઈ તકલીફ પડે તો નીચેના નંબર પર સંપર્ક કરવો 

૯૮૨૫૧૭૫૮૦૮